Zakończone postępowania

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie. OP-IV.272.51.2019.ŁB Postępowanie PZP Części: 4 2019-12-31 11:58
Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie. OP-IV.272.51.2019.ŁB Postępowanie PZP Części: 3 2019-12-31 11:58
Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie. OP-IV.272.51.2019.ŁB Postępowanie PZP Części: 2 2019-12-31 11:57
Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie. OP-IV.272.51.2019.ŁB Postępowanie PZP Części: 1 2019-12-31 11:57
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Lubelskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. OP-IV.272.82.2019.LK Postępowanie PZP Części: 1 2019-11-26 13:15
Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych na terenie Województwa Lubelskiego z podziałem na 3 części OP-IV.272.47.2019.ŁB Postępowanie PZP Części: 3 2019-10-02 14:10
Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych na terenie Województwa Lubelskiego z podziałem na 3 części OP-IV.272.47.2019.ŁB Postępowanie PZP Części: 2 2019-10-02 14:10
Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych na terenie Województwa Lubelskiego z podziałem na 3 części OP-IV.272.47.2019.ŁB Postępowanie PZP Części: 1 2019-10-02 14:07
Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych OP-IV.272.58.2019.LK Postępowanie PZP Części: 1 2019-09-25 14:48
Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 2923 adresów/lokalizacji w ramach trwałości projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” oraz - "Przeciwdziałanie wykluczeniu... - edycja III" OP-IV.272.14.2019.LK. Postępowanie PZP Części: 1 2019-04-24 13:46

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa