Zakończone postępowania

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

OP-IV.272.14.2019.LK. Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 2923 adresów/lokalizacji w ramach trwałości projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” oraz - "Przeciwdziałanie wykluczeniu... - edycja III" Postępowanie PZP Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 2923 adresów/lokalizacji w ramach trwałości projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” oraz - "Przeciwdziałanie wykluczeniu... - edycja III" 2019-04-11 12:00 2019-05-15 11:21
OP-IV.272.47.2019.ŁB Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych na terenie Województwa Lubelskiego z podziałem na 3 części Postępowanie PZP części 1 – Powiaty: łukowski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski, bialski, Miasto Biała Podlaska 2019-09-17 12:00 2019-10-25 09:39
OP-IV.272.47.2019.ŁB Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych na terenie Województwa Lubelskiego z podziałem na 3 części Postępowanie PZP części 2 - Powiaty: puławski, opolski, lubelski, Miasto Lublin, świdnicki, łęczyński, krasnostawski, włodawski, chełmski, Miasto Chełm 2019-09-17 12:00 2019-10-25 09:39
OP-IV.272.47.2019.ŁB Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych na terenie Województwa Lubelskiego z podziałem na 3 części Postępowanie PZP części 3 - Powiaty: kraśnicki, janowski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski i Miasto Zamość 2019-09-17 12:00 2019-10-25 09:39
OP-IV.272.58.2019.LK Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych Postępowanie PZP Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych 2019-09-12 12:00 2019-12-13 11:36
OP-IV.272.82.2019.LK Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Lubelskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Postępowanie PZP Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Lubelskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2019-11-08 12:00 2019-12-13 13:12
OP-IV.272.51.2019.ŁB Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie. Postępowanie PZP Część 1 – Kompleksy szpitalne 2019-10-21 12:00 2019-12-31 12:01
OP-IV.272.51.2019.ŁB Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie. Postępowanie PZP Część 2 – Odbiory zasilane z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia o mocy umownej większej i mniejszej od 40 kW - Duże odbiory. 2019-10-21 12:00 2019-12-31 12:01
OP-IV.272.51.2019.ŁB Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie. Postępowanie PZP Część 3 – Odbiory zasilane z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o mocy umownej większej od 40 kW - Odbiory średnie 2019-10-21 12:00 2019-12-31 12:01
OP-IV.272.51.2019.ŁB Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie. Postępowanie PZP Część 4 – Odbiory zasilane z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o mocy umownej nie większej niż 40 kW - Odbiory drobne. 2019-10-21 12:00 2019-12-31 12:01

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa