Lista przetargów PZP

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

OP-IV.272.3.2021.BRP Usługa składu i druku Pisma Samorządu Województwa Lubelskiego „Lubelskie.pl”. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-02-19 2021-03-04 11:00 --
OP-IV.272.5.2021.ADN Organizacja i obsługa szkolenia online pt. "Zamówienia publiczne w projektach unijnych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych" Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-02-22 2021-03-08 11:00 --
OP-IV.272.8.2021.BRP Prowadzenie kampanii reklamowej w zakresie marketingu i promocji oraz przygotowanie 3 spotów promocyjnych Samorządowego Kongresu Gospodarczego, II Forum Regionów Trójmorza z podziałem na części. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-02-23 2021-03-05 11:00 --
OP-IV.272.6.2021.ŁB Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-02-23 2021-03-03 12:00 --
OP-IV.272.4.2021.KAB Wykonanie badania ewaluacyjnego: "Ocena efektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych wsparcia w ramach Osi VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO WL 2014-2020" Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-01 2021-03-11 11:00 --
OP-IV.272.7.2021.AO Usługa zaplanowania, przygotowania oraz zrealizowania kampanii internetowej promującej efekty wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz informującej o perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-01 2021-03-11 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa