Lista przetargów PZP

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

OP-IV.272.1.2021.MSY Usługa opracowania oraz wykonania druku czterech wydań biuletynu Lubelski Informator Unijny „Puls Regionu” w 2021 roku Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-02-12 2021-02-23 12:00 --
OP-IV.272.2.2021.ADN Organizacja i obsługa szkolenia e-learningowego pt. „Zamykanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w czasie pandemii COVID-19” Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-02-12 2021-02-23 11:00 --
OP-IV.272.143.2020.AO. Opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych dla projektów zgłoszonych przez Województwo Lubelskie do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej +. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-29 2021-02-12 11:00 --
OP-IV.272.145.2020.ŁB Dzierżawa urządzeń drukujących wraz z montażem dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-29 2021-02-03 12:00 --
OP-IV.272.146.2020.AO. Dostawa oprogramowania i wdrożenie systemu zabezpieczającego serwery wraz z 36-miesięcznym wsparciem serwisowym. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-29 2021-02-01 11:00 --
OP-IV.272.133.2020.ŁB Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych na terenie Województwa Lubelskiego w 2021 roku z podziałem na 3 części. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-16 2021-01-18 12:00 --
OP-IV.272.84.2020.BRP Wdrożenie systemu do zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym wraz z 36-miesięcznym wsparciem serwisowym. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-25 2020-11-16 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa