Lista przetargów PZP

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

OP-IV.272.95.2020.AO.. Dostawa oprogramowania i wdrożenie systemu zabezpieczającego serwery wraz z 36-miesięcznym wsparciem serwisowym. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-23 2020-11-27 11:00 --
OP-IV.272.28.2020.AO Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 139.439.225,12 PLN Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-05 2020-06-19 11:00 2020-10-05
OP-IV.272.26.2020..ŁB Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych na terenie Województwa Lubelskiego w latach 2020 - 2021 z podziałem na 2 części. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-28 2020-06-01 12:00 2020-09-24
OP-IV.272.110.2019.ŁB Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych na terenie Województwa Lubelskiego w latach 2020 - 2021 z podziałem na 3 części. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-12-10 2020-01-13 12:00 2020-06-08
OP-IV.272.82.2019.LK Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Województwa Lubelskiego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-09-23 2019-11-08 12:00 2019-12-13
OP-IV.272.51.2019.ŁB Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla jednostek podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego w Lublinie. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-22 2019-10-21 12:00 2019-12-31
OP-IV.272.58.2019.LK Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-02 2019-09-12 12:00 2019-12-13
OP-IV.272.47.2019.ŁB Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych na terenie Województwa Lubelskiego z podziałem na 3 części Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-07-15 2019-09-17 12:00 2019-10-25
OP-IV.272.14.2019.LK. Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 2923 adresów/lokalizacji w ramach trwałości projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” oraz - "Przeciwdziałanie wykluczeniu... - edycja III" Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-03-26 2019-04-11 12:00 2019-05-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa