Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 48  pokazuj  pozycji

OP-IV.272.14.2022.MSY Usługa opracowania i publikacji artykułów prasowych o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-17 2022-03-25 11:00 2022-05-06
OP-IV.272.8.2022.MSY Organizacja i obsługa konferencji hybrydowych dotyczących Lubelskich Funduszy Europejskich Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-04 2022-03-16 11:00 2022-05-19
OP-IV.272.1.2022.MSY Usługa opracowania oraz wykonania druku czterech wydań biuletynu Lubelski Informator Unijny „Puls Regionu” w 2022 roku Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-12 2022-01-21 11:00 2022-02-25
OP-IV.272.81.2021.ŁB Usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (użytkowanych) do osób fizycznych na terenie Województwa Lubelskiego w 2022 roku z podziałem na 3 części Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-01-05 2022-02-01 12:00 2022-04-01
OP-IV.272.78.2021.ŁB Usługa kompleksowego wsparcia eksperckiego dla przedstawicieli gmin województwa lubelskiego w zakresie rewitalizacji Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-20 2021-12-29 12:00 2022-02-15
OP-IV.272.74.2021.MSY Zakup usługi eksperckiej dotyczącej w szczególności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz dokonania oceny projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 pod kątem zasady DNSH Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-08 2021-12-27 11:00 2022-01-21
OP-IV.272.75.2021.MSY Usługa ubezpieczenia majątku i innych interesów Województwa Lubelskiego Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-06 2021-12-27 09:00 2022-01-24
OP-IV.272.69.2021.ŁB Szkolenie e-learningowe pt. „Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL" Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-22 2021-12-01 12:00 2022-01-10
OP-IV.272.66.2021.ŁB Usługa cateringowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w roku 2022 z podziałem na 2 części Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-16 2021-11-24 12:00 2022-01-17
OP-IV.272.62.2021.MSY Zakup materiałów konferencyjnych na potrzeby konferencji/spotkań i innych działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-09 2021-11-19 11:00 2021-12-30
OP-IV.272.57.2021.MSY Wynajem samochodów na potrzeby komórek organizacyjnych zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-11 2021-11-23 11:00 2021-12-22
OP-IV.272.52.2021.ŁB Usługa rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych oraz usługa rezerwacji, sprzedaży oraz dostarczenia biletów lotniczych na potrzeby projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” z podziałem na 2 części. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-10 2021-09-20 12:00 2021-10-25
OP-IV.272.48.2021.AKL Opracowanie graficzne i druk dokumentów Strategii Rozwoju i Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-09 2021-09-17 12:00 --
OP-IV.272.49.2021.MSY Dostawa materiałów promocyjnych o charakterze sportowym Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-02 2021-09-10 12:00 2021-11-15
OP-IV.272.47.2021.MSY Opracowanie i publikacja artykułów prasowych o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-27 2021-09-10 11:00 2021-09-30
OP-IV.272.46.2021.ŁB Przeprowadzenie szkoleń oraz wizyty studyjne w ramach projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Województwie Lubelskim” z podziałem na 2 części. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-23 2021-08-31 12:00 2021-10-25
OP-IV.272.30.2021.MSY Usługa przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych wydarzenia pn. VIII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2021 w województwie lubelskim Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-02 2021-07-21 11:00 2021-08-23
OP-IV.272.32.2021.MSY Organizacja i przeprowadzenie wydarzenia pod nazwą Kobieta Gospodarna Wyjątkowa z podziałem na II części Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-30 2021-07-08 11:00 2021-08-03
OP-IV.272.29.2021.ŁB Przedmiotem zamówienia jest Organizacja wydarzenia pod nazwą „Żniwowanie” Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-25 2021-07-06 12:00 2021-08-09
OP-IV.272.26.2021.MSY Opracowanie i publikacja artykułów prasowych o charakterze informacyjno-promocyjnym z podziałem na 2 części Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-22 2021-06-30 11:00 2021-08-04
OP-IV.272.24.2021.AO Organizacja i obsługa konferencji hybrydowych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-02 2021-06-15 11:00 2022-02-07
OP-IV.272.22.2021.ŁB Ewaluacja ex-ante systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-25 2021-06-11 12:00 2021-08-23
OP-IV.272.16.2021.MSY Opracowanie i publikacja artykułów prasowych o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-23 2021-05-05 11:00 2021-06-10
OP-IV.272.17.2021.KAB Zakup gadżetów i materiałów informacyjno-promocyjnych Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-15 2021-04-28 11:00 2021-07-19
OP-IV.272.13.2021.AKL Usługa szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów w ramach staży podyplomowych w 2021 r. z podziałem na części. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-26 2021-04-09 12:00 2021-06-10

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa